uus LiinaPicture.jpg

Tere

Lõpetasin aastal 2000 Tartu Ülikooli logopeedia erialal.

Ülikooli järgselt sai mu elu- ja töökohaks Rootsi, kus töötasin erinevates erivajadustega lastele, noorukitele ja täiskasvanutele mõeldud Waldorf-suunitlusega haridus- ja hoolekandeasutustes. Aastatel 2006-2008 olin Viimsi Keskkooli logopeed-eripedagoog ning peale seda aasta aega lasteaialogopeed Tallinnas ühes tava- ja ühes erilasteaias.

2009-2010 a. töötasin liikumis- ja liitpuudega koolieelikute rehabilitatsioonimeeskonna eripedagoogina Stockholmis.

2011. a. septembrist kuni 2016. a. juunini oli mu töökoht Rocca al Mare Kooli Veskimöldre Lasteaed. Alates 2012. a septembrist tegutsen eralogopeedina.

Edu võti on alati koostöö. Ka väikesed edasiminekud on edasiminekud!

 

Meeldivate kohtumisteni!  

 

 

Liina Velner CV

 

TÖÖKOGEMUS

2012 -  ...  LV Glossus OÜ

2011 – 2016 Rocca al Mare Kooli Veskimöldre Lasteaed (logopeed)

2009 – 2010 – Ballongen Arendusravikeskuse üksus Stockholmis, rehabilitatsiooniasutus liikumis- ja liitpuudega koolieelikutele (eripedagoog)

2008 – 2009 – Tallinna Magdaleena Lasteaed (logopeed), Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool (liikumispuudega laste rühma logopeed)

2006 – 2008 – Viimsi Keskkool (logopeed-eripedagoog)

2004 – 2005 – Fridebo AB (psüühiliste erivajadustega täiskasvanute kodu Järnas, Södertälje kommuunis), tegevusjuhendaja

2001 – 2002 – Martinskola, Waldorfkool Stockholmis (vaba aja kodu õpetaja erivajadustega lastele ja noortele)

2000 – 2001 – Mikaelgården, psüühikahäiretega laste küla Järnas, Södertälje kommuunis (kasvataja-tegevusjuhendaja)

1999 – 2000 – Tartu Kesklinna Kool (asenduslogopeed, emakeele õpetaja algklassides)

 

MUUD TEGEVUSED

2013 -  ... Eesti Lugemisühingu liige

2006 - …  Eesti Logopeedide Ühingu liige

2006 - … Osalemine Tallinna ja Harjumaa eripedagoogika ja logopeedia sektsiooni teabe- ja õppepäevadel

Tallinna Ülikooli eripedagoogika eriala üliõpilaste praktika juhendamine Viimsi Keskkoolis (2006-2008 a) ja LV Glossus OÜs (2016 a)

2007, 2011 – Majasiseste koolituste läbiviimine hääle tervishoiust Viimsi Keskkoolis ja Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias

2005 – 2006 – Stockholmi Karolinska Instituudi juures erinevate logopeediateemaliste loengute külastamine vabakuulajana

 

HARIDUS

1993 – 2000 Tartu Ülikool, eripedagoogika osakond, baccalaureus

                    atrium logopeedia erialal (võrdsustatud magistriga),                             eripedagoogi kutse

1982 – 1993 Kadrina Keskkool

 

LÄBITUD TÄIENDÕPE

 

2017 - Academy of Applied Myofunctional Sciences (AAMS) II                          konverentsi muljed ja arutelud müofunktsionaalse ravi teemadel            (Nordic Association for Myofunctional Therapy, dr Triin Jagomägi)

2016 - "Koolieeliku vaimse arengu hindamine J. Strebeleva                              järgi" (Tartu Ülikool, Ülle Kuusik

           "Psüühiliste protsesside hindamine ja teraapia                                      lastel ning täiskasvanutel" (Eesti Logopeedide Ühing, Astra Schults,                    Rene Randver, Triinu Tänavsuu, Eve Kikas)

            "Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine

            töös autistlike ja muude erivajadustega lastega" (OÜ Katriito,

                Liis Nõupuu)

            "Uus sõeltest kahe- ja kolmeaastaste laste uurimiseks" (Tartu                      Ülikool, Tiia Tulviste, Ada Urm)

            "Kogelev laps lasteaiarühmas" (OÜ Avaliku Halduse Arengukeskus,                     Maret Jahu)

            "ELÜ aastapäev: Laste sidusa kõne ja mõtlemise arendamine                pildiseeriate abil" (Eesti Logopeedide Ühing, Marika Padrik, Merit Hallap,                   Signe Raudik)

2015 - "Alternatiivkommunikatsiooni algkoolitus - suhtlustahvlite

             koostamine ja kasutamine" (MTÜ Inimeselt Inimesele, 

                Jaanika Savolainen, Kati Kiiver)

            "Eelkooli- ja kooliealiste laste kogeluse hindamine ja teraapia"               (Eesti Logopeedide Ühing, Vilma Makauskiene PhD)

            "Alakõnega laste toetamine koolieelses eas" (Tartu Ülikooli                               haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogramm)

             "ABA (Applied Behavioural Analysis) baaskoolitus" (Eesti                              Autismiühing, Alevtina                        Polištšuk, ABA terapeut)

2014 - "Mis on lugemiskoeratiim ja mida nad täpselt teevad" (MTÜ

               Punane koer, Maarja Tali)

           "Loomad aitavad ja õpetavad" (MTÜ Tasapisi targemaks, Kristi Raava,                   psühholoog, loomaterapeut)

           "Praktiline neuroloogia" (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolitustalitus)

           "Düsartria" (Eesti Logopedide Ühing, prof Matti Lehtihalmes, PhD)

           "Autismispektrihäiretega laste motiveerimine ja

           käitumisprobleemidega toimetulek" (OÜ Katriito, Liis Nõupuu)

           "Müofunktsionaalsed puuded" (Eesti Logopeedide Ühing)

2013 - "Videokonverentside ja -loengute kasutamine õppetöös"

             (veebipõhine koolitus, Tartu Ülikool)

           "Infotehnoloogia ja loovus lasteaias" (Tiigrihüppe Sihtasutus,

             Tuuli Koitjärv)

2012 -  "Polterni (cluttering) olemus, uuring ja teraapia" (Eesti

                Logopeedide Ühing, dr Yvonne Van Zaalen)

           „Autismi kompleksteraapia tööks autistlike lastega“

              (Põhja- Eesti Autismi Liit,Koren Wilmer, David Moat)

           „Hääl – meie igapäevane töövahend“ (Ida-Tallinna Keskhaigla koolitusosakond)

            „Grundkurs i Bliss“ („Bliss-suhtlusmeetodi algkursus“),

            Specialpedagogiska Skolmyndigheten, (Rootsi Rahvuslik

              Eripedagoogika Instituut, Wern Palmius)

2010 – „Apraxi för barn och vuxna“ („Laste ja täiskasvanute

            apraksia"), Svenska Logopedförbundet (Rootsi Logopeedide

              Ühing, Anita Mc Allister, Ellika Schalling, Åsa Mogren)

2009 – „Kurs för personal som arbetar med barn och ungdomar med

            syntolkningssvårigheter /CVI” (Koolitus ajukahjustusest

            tingitud visuaalse informatsiooni töötlemisraskustega/(CVI)

            laste ja noorukitega töötajatele), Specialpedagogiska

            Skolmyndigheten (Rootsi Rahvuslik Eripedagoogika Instituut)

          „Neelamishäire (düsfaagia) – diagnoosimisest ravini“ (Tartu

              Ülikooli arstiteaduskond)

         „Meeskonnatöö pea- ja kaelapiirkonna häirete korral“ (Eesti

             Logopeedide Ühing)

         „Kakskeelse lapse psühholoogilised probleemid ja nende seos

           kõnega" (OÜ Katriito, Toivo Niiberg)

2008 – "Lasteaialogopeedi logopeediline töö: düsartria, alaalia"

              (Tartu Ülikooli haridusteaduskond)

          "Logopeediline töö koolis - suulisest tekstist kirjalikuni"

              (Tartu Ülikooli haridusteaduskond)

2006 – „Uuendusi eesti keeles ja eesti keele õpetamises“ (Eesti

              Logopeedide Ühing)

          „Loovteraapia elementide kasutamine kõnearenduses“ (Eesti

             Logopeedide Ühing)