ERIPEDAGOOGI HINNAKIRI (01.09.17 - 30.06.18)


  • Eripedagoogi individuaalteenus, 45 min - 45 € 

 

Eripedagoog selgitab välja lapse arengus talle raskusi valmistavad valdkonnad, valib abistamisvõtted, õpetab last ja nõustab lapsega tegelevaid täiskasvanuid.

Sõltuvalt lapse vanusest on põhitegevuseks mäng või õppimine. Oluline on suhe ja suhtlemine tegevuse käigus.

 

  • Eripedagoogi grupiteenus, 90 min - ühe korra osalus - 27 €

 

Suhtlemisrühm autismispektrihäirega noortele (grupis max 4 noort). Tegvused ja teemadevalik toetavad kontakti- ja kommunikatsioonioskusi, mis on noorele heaks abiks oma vajadustes orienteerumiseks. Sobib hästi põhikooli viimase astme õpilastele.

Kohtumised toimuvad üks kord nädalas kestvusega 90 min, kokku 10 korda. Igal korral on keskne erinev vestlusteema. 


  • Eripedagoogiline nõustamisteenus peredele ja lasteasutustele, kuni 7 h  - 140 €

 

Nõustamisteenus on mõeldud koolieelses eas lastele ja nende peredele ning lasteaesutustele (kui laps käib lasteasutuses). 

Teenuse eesmärk on lapse erivajaduse väljaselgitamine, selle kirjeldamine ning kompleksne nõustamine vajalike tegevuste, teenuste ja keskkonnamuudatuste osas

Vajaliku info saamine toimub võimalikult lapse loomupärases, igapäevases keskkonnas ühe päeva jooksul. 

Eripedagoog hindab lapse emotsionaalset heaolu, osalust tegevustes, kontakte ümbritsevaga, suhtlemisoskust ja tegevuste vahelduvust.

Individuaalselt selgitatakse välja lapse erinevate arenguvaldkondade iseärasused.

Tulemus vormistatakse kirjaliku kokkuvõttena, mis aitavad last ja peret positiivsete muudatuste suunas.