uusMaretRander.jpg

Tere!

Minu nimi on Maret Rander. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli 1995. aastal eripedagoogika ja logopopeedia erialal ning töötanud laste, noorte ja täiskasvanutega tervishoiu- , sotsiaal- ja haridussüsteemis eripedagoogina.

2004. aastal lõpetasin laste ja noorukite psühhoteraapia-alase väljaõppe -  Scottish Institute of Human Relation (Praegu Human Development Scotland https://www.hdscotland.org.uk/).

Eripedagoogi tegevusväljaks kõige laiemas plaanis on õppimine ja õpetamine. Õppimisvõime aluseks on tunnetusvõime. Tunnetus - see on võimelisus tahtlikult juhtida oma taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni. Õpioskus on suutlikkus hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi, uurida ja katsetada.

Eripedagoogika keskseks ülesandeks on uurida, mis paneb inimese/lapse õppimisest huvituma. Miks on osade oskuste õppimine lapsele raskem kui teiste?

Eripedagoog aitab otsida lapse arenguks ja õppimiseks vajalikku potenstsiaali, loob sobivaid keskkonnatingimusi, toetab õpioskuse aengut, õpetab ja nõustab lapse lähedasi.

Iga laps areneb erinevalt ja kõikide laste kasvu- ja toimetulekuvajadusesd on erinevad. Lapse arengu eesmärk on: saada hakkama, olla endaga rahul, tunda rõõmu kaaslastest ja iseenda saavutustest, st kogeda kordaminekuid ja õnnestumisi!

Tähtsad valdkonnad lapse arengus on:

  • vaatamine ja nägemine
  • kuulmine ja kuulamine
  • tähelepanu ja meeldejätmine
  • kõne 
  • harjumine uute olukordadega
  • suhtlemisoskus
  • käitumisoskus

(L. Aavik)

Arengut võimaldab, toetab ja seob tervikuks kontakt teise inimesega, olgu see kes iganes last õpetab.

Eripedagoogina pean tähtsaks toetada lisaks õppimisele ka kontakti loomist ning aidata kaasa lapse suhtlemisjulguse ja loovuse arengule.

Oma töös kasutan nii eripedagoogika kui laste- ja noorte psühhoteraapia-alaseid teadmisi ja kogemusi.

 

Meeldivate kohtumisteni!