Eralogopeedi ja eripedagoogi teenus lastele, noortele ja täiskasvanutele.

Praksisel puudub kliiniline suunitlus, me ei teeninda perearsti teraapiafondi raames.

Lähtume võrgustikutöö põhimõttest. Kasutame oma töös parimaid võimalikke vahendeid, meetodeid ja võtteid Teie või Teie lähedase abistamiseks.

-------------------------------------------------

Meilt on võimalik saada:

* logopeedi ja eripedagoogi individuaalteenuseid:

  • nõustamine ja individuaalsed eratunnid
  • kõne iseloomustuse või arengukirjelduse koostamine 

 

* logopeedi

  • visiidid (individuaaltunnid) kliendi juurde koju/asutusse 
  • logopeedi nõustamine ja individuaaltunnid Skype'i teel (Skype'i nimi: "eralogopeed")

 

* eripedagoogi         UUS!

  • terviklik nõustamisteenus koolieelses eas lastele ja nende peredele ning lasteasutustele
  • grupiteenus autismispektri häirega noorukitele (suhtlemisrühm)

 

* Täpsemat teenuste nimekirja ja hindu uuri

HINNAKIRJAST