Logopeed on kõne- ja kommunikatsioonipuuetega inimeste aitamisele keskendunud spetsialist. Eestis saab logopeediks õppida ainult Tartu Ülikooli magistriõppes (vt www.ut.ee/ut-oppekavad/eripedagoogika-logopeedia)Logopeed saab abistada oma oskuste ja teadmistega nii lapsi, täiskasvanuid kui ka eakaid.

Logopeedia on omaette teadusharuna tihedalt seotud meditsiini, pedagoogika, eripedagoogika, psühholoogia ja lingvistikaga. Põhiolemuselt on logopeedi töö pedagoogilise iseloomuga.

Mõningad näited logopeedi töövaldkondadest: häälduspuuded, neelamishäired, kõne kaotus või puudumine, lugemis- ja kirjutamispuuded, kogelus, häälehäired jne.

Lisaks otsesele kõneravile on logopeedil tähtis roll kõne- ja kommunikatsioonialasel nõustamisel (nt lapsevanemad, lähedased, lasteaiaõpetajad, õpetajad, tugiisikud, omavalitsuste töötajad jne) ning meeskonnatöö arendamisel.

Logopeedid töötavad Eestis haridus-, sotsiaal-, ja tervishoiusüsteemis: koolides, lasteaedades, kliinikutes, rehabilitatsioonikeskustes, Rajaleidja keskustes ning erapraksistes.

Eesti Logopeedide Ühingu koduleht on http://www.elu.ee